Перайсці да зместу

Італьянская мова/Урок 7

З пляцоўкі Вікікнігі

GOMBINAZIONI GL E GN
Спалучэнні GL і CN
[правіць]

Спалучэнні gl і gn чытаюцца як адпаведна li і ni. Калі за імі ідзе галосная (не i), то яна разам з gn утварае дыфтонг. Калі ж за gl ці gn ідзе літара i, то спалучэнне gli (gni) чытаецца як li (ni).

bagno «баніо» ванна
figlio «філіо» сын

У некаторых рэдкіх выпадках літары g і l (n) не ўтвараюць спалучэння, а чытаюцца кожная паасобку.

FORMI DEGLI ARTICOLI
Формы артыклей
[правіць]

Неазначальны артыкль мае некалькі формаў, ужыванне якіх абумоўлена як катэгорыяй роду адпаведнага назоўніка, так і пачатковай літарай наступнага за артыклем слова:

1) поўная форма мужчынскага роду: uno — ужываецца з назоўнікамі мужчынскага роду перад словамі, што пачынаюцца з літары z або s impura, г. зн. літары s, за якой ідзе зычная

2) скарочаная форма мужчынскага роду: un — ужываецца з назоўнікамі мужчынскага роду перад словамі, што пачынаюцца з галоснай ці зычнай (акрамя выпадкаў, што пералічаныя ў п.1)

3) форма жаночага роду: una — ужываецца з назоўнікамі жаночага роду перад словамі, што пачынаюцца з зычнай

4) элідаваная форма жаночага роду: un' — ужываецца з назоўнікамі жаночага роду перад словамі, што пачынаюцца з галоснай

Частковы артыкль множнага ліку таксама мае некалькі форм, але правілы іх фармавання і ўжывання крыху іншыя:

  Articolo indeterminativo
неазначальны артыкль
Articolo partitivo (plurale)
частковы артыкль (множны лік)
maschlile, z/s impura
мужчынскі род, z/s impura
uno
uno sgabello
degli
degli sgabelli
degli alberi
maschile, vocale
мужчынскі род, галосны
un
un albero
un libro
maschile, consonante
мужчынскі род, зычны
dei
dei libri
femminile, consonante
жаночы род, зычны
una
una bambina
delle
delle bambine
femminile, vocale
жаночы род, галосны
un'
un'isola
dell'
dell'isole

SOSTANTIVI ED AGGETTIVI TERMINANTI IN CO/GO/CA/GA
Назоўнікі і прыметнікі на co/go/ca/ga
[правіць]

Назоўнікі і прыметнікі, якія ў адзіночным ліку заканчваюцца на co/go/ca/ga, у множным ліку набываюць літару h пасля c/g, якая ставіцца, каб захаваць вымаўленне гэтай літары.

SINGOLARE
È una barca. Гэта човен.
È un lago. Гэта возера.
Questa strada è larga. Гэтая вуліца шырокая.
PLURALE
Sono barche. Гэта чоўны.
Sono laghi. Гэта вазёры.
Queste strade sono larghe. Гэтыя вуліцы шырокія.

Аднак назоўнікі і прыметнікі, што заканчваюцца на ico, не набываюць літары h у множным ліку і, такім чынам, змяняюць сваё вымаўленне. У той жа час, словы жаночага роду на ica літару h набываюць:

Ho un amico. У мяне ёсць сябар.
Ho una amica. У мяне ёсць сяброўка.
Ho amici. У мяне ёсць сябры.
Ho amiche. У мяне ёсць сяброўкі.

PAROLA INTERROGATIVA CHE
Пытальнае слова che (які)
[правіць]

Слова che ўжываецца падобна беларускаму слову які. Звярніце ўвагу на магчымыя варыянты пабудовы пытання са словам che:

Che è questa cosa? — È vecchia. Якая гэта рэч? — Старая.
Che bambino è? — È piccolo. Які гэта хлопчык? — Маленькі.

POSIZIONE DEL AGGETTIVO
Месца прыметніка
[правіць]

У італьянскай мове прыметнік можа стаяць як перад назоўнікам, так і пасля яго. Найбольш ужывальныя адносныя прыметнікі (г. зн. такія, што абазначаюць ацэначныя якасці, якія могуць праяўляцца ў большай ці меншай ступені — напрыклад, памеры, вага, хуткасць, прыемнасць), часцей ставяцца перад назоўнікам. Якасныя ж прыметнікі (такія, што абазначаюць уласцівасці, якія або ёсць, або іх няма - напрыклад, колер, матэр'ял, нацыянальнасць) ставяцца пасля назоўнікаў.

È un piccolo bambino. Гэта маленькі хлопчык.
È un bambino italiano. Гэта італьянскі хлопчык.

ESERCIZI
Практываванні
[правіць]

Traduzione
Пераклад
[правіць]

Traducete in italiano
Перакладзіце на італьянскую мову

  • У цябе ёсць кніга? — Так, у мяне ёсць кніга. — У цябе, цікавая кніга? — Так, у мяне цікавая кніга.
  • Гэта дрэвы? — Так, гэта дрэвы. — Якія гэта дрэвы? — Гэта старыя дрэвы.
  • Гэта возера? — Не, гэта не возера.
  • Яны ўмеюць танцаваць? — Так, яны танцуюць добра.
  • У іх ёсць дзеці? — Так, у іх ёсць дачка.
  • Гэтая дзяўчынка прыгожая? Так, яна прыгожая.
  • Гэтая карціна цікавая? — Не, гэтая карціна не цікавая.
  • Гэта італьянскі востраў? — Так, гэта італьянскі востраў.

Будзьце ўважлівы, перакладаюцы слова «дзеці» ў пятым прыкладзе. Паспрабуйце здагадацца, якое слова тут найбольш прыдатнае.

VOCABOLARIO DELLA LEZIONE
Слоўнік урока
[правіць]

bagno ванна
figlio (-a) сын (дачка)
albero дрэва
barca човен
lago возера
strada вуліца
amico (-a) сябар, сяброўка
cosa рэч
italiano італьянскі
largo шырокі
piccolo маленькі
che які